logo

Új épületenergetikai szabályozás 2023.

Hétvégén is hívható: +36 30 536 7191 vagy megrendelhető online: Megrendelés online

A legfontosabb tudnivalók a 2023. november 1-től hatályos új épületenergetikai szabályozásról

Új energetikai besorolás 2023. november 1-től

2023. május 25-én jelent meg a Magyar Közlönyben több jogszabály módosítása mellett az energetikai tanúsítványok készítésére vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása.

A módosításban több olyan pont is található, amely alapjaiban változtatja meg az energetikai tanúsítvány kinézetét, és számítási módszerét.

Az alábbiakban felsorolom a legfontosabb változásokat és ezek várható következményeit.

Épület vagy önálló rendeltetési egység (pl.: lakás) eladása vagy bérbeadása esetén

  • Az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek. Tehát továbbra is rendelkeznie kell az eladónak hiteles energetikai tanúsítvánnyal eladás vagy bérbeadás esetén.
  • Ha a tanúsítvány kiállítására önálló rendeltetési egység (pl.: lakás) eladása vagy bérbeadása miatt kerül sor, a tanúsítványt az önálló rendeltetési egységre kell kiállítani. Tehát az épület tanúsítványa nem használható fel például lakás eladás esetén.

Már az ingatlan hirdetésben is kötelező lesz feltüntetni a besorolást

Jelenleg csak akkor kötelező az ingatlanhirdetésben feltüntetni a besorolást, ha az energiatanúsítvány rendelkezésre áll. 2023. november 1-től azonban már a hirdetés feladásához is szükséges lesz elkészíttetni a tanúsítványt.

A korszerűsítési javaslatokkal kapcsolatos változások

  • Fel kell tüntetni az egyes határoló szerkezetek és épülettechnikai rendszerek korszerűsítésével összefüggő, egyben műszakilag megvalósítható intézkedéseket az alábbi bontásban:
  1. „jó” szintnek megfelelően, amely szint teljesíti épületszerkezetek esetén a 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopában, épülettechnikai rendszerek esetén az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopában megjelölt követelményértékeket;
  2. „kiváló” szintnek megfelelően, amely szint teljesíti épületszerkezetek esetén a 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopában, épülettechnikai rendszerek esetén az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopában megjelölt követelményértékeket.
  3. Korszerűsítési javaslatok meghatározása esetén fel kell tüntetni a megvalósításukkal elérhető energetikai minőség és szén-dioxid-kibocsátási kategóriákat is a 3. melléklet szerint, továbbá tájékoztatást kell adni a komplex felújítás előnyeiről és a korszerűsítési lépések javasolt ütemezéséről arra az esetre, ha annak megvalósítása egy ütemben nem lehetséges.

Tehát a felújítási javaslatok alapján a "jó" és "kíváló" kategóriák kerültek meghatározásra, valamint az ingatlant szén-dioxid kibocsátása alapján is kategóriába kell sorolni.

A tanúsítvány hatályosságára vonatkozó előírás

2023. november 1-től minden újonnan elkészített energiatanúsítvány 10 helyett 5 évig érvényes.

Az energetikai tanúsítvány összefoglaló lapja 2023. november 1-től

A korábbi besoroláshoz képest visszatérünk a 2016. január 1. előtti nem kettőzött betű jelöléshez, valamint ismét csak "I" kategóriáig tart a skála. Az eddig megszokott skála kiegészül továbbá az "A+++" besorolással.

Energiatanúsítvány összefoglaló lapja 2023. november 1-től

Az ingatlan besorolása a határoló épületszerekezetek és épületgépészeti rendszere alapján

Az új szabályozásból látható, hogy külön értékelést kapnak az épületszerkezetek és az épülettechnikai rendszerek is.

Épületszerkezetek és épületgépészeti rendszer besorolása

Az ingatlan energiafogyasztásának energiahordozók szerint

A tanúsítványban bemutatásra kerül az ingatlan enegiafogyasztása energiahordozók szerinti bontásban a jelenlegi, a "jó", és a "kiváló" szint szerinti felújítás után.

Energiafelhasználás energiahordozók szerint

Az ingatlan energiafogyasztása felhasználás szerint

Kiegészül az épületgépészeti rendszer fogyasztásának leírása az energiafelhasználás szerint.

Energiafelhasználás felhasználás szerint

Energetikai felújítás javaslatok

A taúnsítvány 2023. november 1-től bemutatja az egyes épülethatároló szerkezetek energetikai tulajdonságait felújítás előtt és után. Energetikai felújítás javaslatok

Elmondható, hogy a jogalkotó a jogszabályváltoztatással egy könnyebben közérthető dokumentum készítését irányozta meg, amely birtokában az ingatlan tulajdonosa illetve bérlője felvilgosítást kap az ingatlan jelenlegi és felújítás utáni állapotáról.

Azzal, hogy az energetikai tanúsítvány besorolását már az ingatlan hirdetésben kötelezően fel kell tüntetni, vélhetően kevesebb olyan eset lesz amikor az utolsó pillanatban van szükség a tanúsítványra, az adásvételi vagy bérleti szerződés aláírásakor. További pozitívuma, hogy a vevő illetve a bérlő már a hirdetésban tájékozódhat az ingatlan energetikai minőségéről.