logo

Energetikai tanúsítvány készítésére vonatkozó jogszabályok

Hétvégén is hívható: +36 30 536 7191 vagy megrendelhető online: Megrendelés online

Energiatanúsítvány készítésére az alábbi jogszabályok, irányelvek vonatkoznak:

Magyar jogszabályok:

Themisz A számítás menetét és szabályait rögzítő jogszabály:

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

Az energetikai tanúsítvány készítés jogszabályi kötelezősége, besorolások feltételei, követelményeit rögzítő jogszabály:

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az energetikai tanúsítvány készítés szakmagyakorlási tevékenység feltételeit, követelményeit rögzítő jogszabály:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Európai uniós irányelvek (a magyar jogszabályok alapját képezik):

Az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv:

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK irányelve

Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv:

Az európai parlament és tanács 2006/32/ek irányelve

Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvei:

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelvei