logo

Energiatanúsítvány készítésre vonatkozó kérdések

Hétvégén is hívható: +36 30 536 7191 vagy megrendelhető online: Megrendelés online

Energetikai tanúsítással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Mikor kötelező az energetikai tanúsítványt elkészíttetni?

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbi esetekben szükséges elkészíteni: kérdőjel fehér krétával

  • Új épület építése esetén a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően.
  • Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladása vagy bérbeadása esetén, az adásvételi/bérleti szerződéshez.
  • 250 m2 nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

Mikor nem kötelező?

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján nem szükséges tanúsítványt készteni:

- az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
- az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
- a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
- hitéleti célra használt épületre;
- a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
- műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.
- a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
- ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
- a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.


Ki készítteti el és mi vele a további teendő?

Új épület építése esetén az energiatanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik.

Meglévő épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek (pl.: lakás eladása) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása tárgyában készült szerződés tartalmazza annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni, az épületenergetikai tanúsítvány azonosító kódját, és a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

Eladás, vagy bérbeadás esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet nem határozza meg kinek kell gondoskodnia a megrendelésről.

Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben az energetikai tanúsítvány rendelkezésre áll.

Az elkészült tanúsítványokat a tanúsító szakember feltölti az Országos Építésügyi Nyilvántartásba, ahol a dokumentum megkapja azonosító kódját (HET szám). Ezen kódot fel kell tüntetni az ingatlanügyleti szerződésekben.


Milyen papírokat készítsek elő a helyszíni bejáráshoz, energetikai felméréshez?

  • Minden esetben szükséges az ingatlan helyrajzi száma. Nem teljes épület tanúsítása esetén (társasházi lakás, iroda, üzlethelyiség stb.) az albetétszámra lesz szükség, az önálló rendeltetési egység pontos beazonosíthatósága érdekében.
  • A helyszíni felmérés pontosságát javítja, és a tanúsítvány elkészítésének gyorsaságát növeli, ha rendelkezésre állnak az alábbi dokumentumok: az ingatlan építészeti, illetve gépészeti tervdokumentációja (műszaki leírások, metszetek, alaprajzok), házközponti fűtés esetén a központi kazán típusa, ennek hiányában a kazánházba való bejutás lehetősége.

Meddig érvényes az energiatanúsítvány?

A tanúsítvány tíz évig hatályos, kivéve, ha ez idő alatt a követelményértékek megváltoznak, illetve ha az ingatlan épületenergetikai felújításon esik át.


Mennyi idő múlva készül el a tanúsítvány?

Az energiatanúsítvány a helyszíni szemle lefolytatása után normál esetben 2-3 napon belül készül el. Sürgős esetben 1 napon belül. Felár, ez utóbbi esetben sem kerül felszámításra.


Hogyan kapom kézhez az elkészült dokumentumot?

Az Országos Építésügyi Nyilvántartásba feltöltött HET számmal ellátott tanúsítványt aláírással, bélyegzővel ellátva a megadott e-mail címre küldöm meg elektronikusan.

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) c) pontja értelmében, elegendő a tanúsítvány másolati példányát átadni vevő/bérlő részére az adásvételi/bérleti szerződés megkötésekor.

Kérés esetén az energiatanúsítvány eredeti példányát postázom a megadott levelezési címre.


Kell a megadott áron felül kiszállási díjat fizetnem?

Budapesten belüli ingatlan esetén a teljes fizetendő összeg az ártáblázatban van feltüntetve, ezen felül kiszállási díj nem kerül felszámításra.


Mire jó ez az egész?

Magyarországon a villamosenergia fogyasztás negyedét, a teljes energiafogyasztásnak pedig majdnem a 40 %-át teszi ki az épületek energiafelhasználása. A felhasznált energia jórészt az épületek fűtésére fordítódik, ami hazánkban az épületek által felhasznált energia 70%-a.

Az energiatanúsítvány kötelezővé tétele és az, hogy a tanúsítvány javaslatot tartalmaz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére azt a célt szolgálja, hogy egyre kevesebb részarányt tegyen ki a fűtési energiafogyasztás, és ezzel az épületek összes energiafogyasztása is csökkenjen. Az épületek, lakások eladásához készített energetikai tanúsítvány ismeretében, a vevő már az ingatlan megvásárlása előtt számíthat arra, hogy annak hozzávetőlegesen mekkora lesz az energiafelhasználása. Az eladó az energiatanúsítvány adatai alapján az ingatlan árát módosíthatja, hiszen egy energetikailag jobb ingatlan értékesebb.