logo

Energiatanúsítvány készítésre vonatkozó kérdések

Hétvégén is hívható: +36 30 536 7191 vagy megrendelhető online: Megrendelés online

Energetikai tanúsítással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Kérdése lenne a tanúsítvány érvényességéről, vagy arról, hogy mikor kötelező elkészíteni, egyáltalán kit érdemes megbízni azonban nem találja a megfelelő válasz?

Az alábbiakban választ adok a legtöbb energiatanúsítvánnyal kapcsolatos kérdésre.

Mikor kötelező az energetikai tanúsítványt elkészíttetni?

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbi esetekben szükséges elkészíteni: kérdőjel fehér krétával

  • Új épület építése esetén a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően.
  • Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladása vagy bérbeadása esetén, az adásvételi/bérleti szerződéshez.
  • 250 m2 nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

A tanúsítványt bérbeadáshoz is kötelező elkészíttetni:

Az önálló rendeltetési egység bérbeadása esetén a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződéshez kell tanúsítványt kiállítani. 2016. Január 1-től tehát hatályba lép a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet azon pontja, mely szerint a bérbeadás esetén is kötelező energiatanúsítványt készíttetni a fenti rendeltben meghatározott épületekre, önálló rendeltetési egységekre vonatkozóan.

Építésügyi jogszabályváltozások és épületenergetika:

Fontos megemlíteni, hogy 2016. január 1-től új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről továbbra is az építtető gondoskodik, azonban annak már a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően rendelkezésre kell állnia az OÉNY-ben. Fentiek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben is rögzítésre kerültek.


Mikor nem kötelező?

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján nem szükséges tanúsítványt készteni:

- az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
- az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
- a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
- hitéleti célra használt épületre;
- a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
- műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.
- a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
- ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
- a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlan arra jogosultak általi visszavásárlása esetén.


Ki készítteti el és mi vele a további teendő?

Új épület építése esetén az energiatanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik.

Meglévő épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek (pl.: lakás eladása) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása tárgyában készült szerződés tartalmazza annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni, az épületenergetikai tanúsítvány azonosító kódját, és a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

Eladás, vagy bérbeadás esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet nem határozza meg kinek kell gondoskodnia a megrendelésről.

Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben az energetikai tanúsítvány rendelkezésre áll.

Az elkészült tanúsítványokat a tanúsító szakember feltölti az Országos Építésügyi Nyilvántartásba, ahol a dokumentum megkapja azonosító kódját (HET szám). Ezen kódot fel kell tüntetni az ingatlanügyleti szerződésekben.


Milyen papírokat készítsek elő a helyszíni bejáráshoz, energetikai felméréshez?

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bek. értelmében az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.

  • Minden esetben szükséges az ingatlan helyrajzi száma. Nem teljes épület tanúsítása esetén (társasházi lakás, iroda, üzlethelyiség stb.) az albetétszámra lesz szükség, az önálló rendeltetési egység pontos beazonosíthatósága érdekében.
  • A helyszíni felmérés pontosságát javítja, és a tanúsítvány elkészítésének gyorsaságát növeli, ha rendelkezésre állnak az alábbi dokumentumok: az ingatlan építészeti, illetve gépészeti tervdokumentációja (műszaki leírások, metszetek, alaprajzok), házközponti fűtés esetén a központi kazán típusa, ennek hiányában a kazánházba való bejutás lehetősége.

Meddig érvényes az energiatanúsítvány?

A tanúsítvány tíz évig hatályos, kivéve, ha ez idő alatt a követelményértékek megváltoznak, illetve ha az ingatlan épületenergetikai felújításon esik át.

2013. január 1-je és 2016. január 1-je közötti időszakban kiállított tanúsítványok hatálya: Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője az OÉNY-ben számítógépes algoritmusok segítségével a 2016. január 1-jén hatályba lépő követelményszintnek megfelelő új energetikai minőség szerinti új besorolást ad. Az új besorolásról az OÉNY összefoglaló pótlapot állít ki, ami a 2016. január 1-je előtt készült összefoglaló lappal és alátámasztó munkarésszel együtt 10 évig hatályos.

A pótlap igényléséhez kattintson --ide.--


Mennyi idő múlva készül el a tanúsítvány?

Habár az elkészítési idő függ az ingatlan típusától (panellakás, többszintes lakóépület, csarnoképület stb.) és a számítási módszertől (egyszerűsített, vagy részletes) egy átlagos méretű (~50 nm) lakás vagy kisebb családi ház (~80 nm) esetén az energiatanúsítvány a helyszíni szemle lefolytatása után normál esetben 2-3 napon belül készül el. Sürgős esetben 1 napon belül.


Hogyan kapom kézhez az elkészült dokumentumot?

Az Országos Építésügyi Nyilvántartásba feltöltött HET számmal ellátott tanúsítványt aláírással, bélyegzővel ellátva a megadott e-mail címre küldöm meg elektronikusan.

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) c) pontja értelmében, elegendő a tanúsítvány másolati példányát átadni vevő/bérlő részére az adásvételi/bérleti szerződés megkötésekor.

Kérés esetén az energiatanúsítvány eredeti példányát postázom a megadott levelezési címre.


Kell a megadott áron felül kiszállási díjat fizetnem?

Budapesten belüli ingatlan esetén a teljes fizetendő összeg az ártáblázatban van feltüntetve, ezen felül kiszállási díj nem kerül felszámításra.


Mire jó ez az egész?

Magyarországon a villamosenergia fogyasztás negyedét, a teljes energiafogyasztásnak pedig majdnem a 40 %-át teszi ki az épületek energiafelhasználása. A felhasznált energia jórészt az épületek fűtésére fordítódik, ami hazánkban az épületek által felhasznált energia 70%-a.

Az energiatanúsítvány kötelezővé tétele és az, hogy a tanúsítvány javaslatot tartalmaz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére azt a célt szolgálja, hogy egyre kevesebb részarányt tegyen ki a fűtési energiafogyasztás, és ezzel az épületek összes energiafogyasztása is csökkenjen. Az épületek, lakások eladásához készített energetikai tanúsítvány ismeretében, a vevő már az ingatlan megvásárlása előtt számíthat arra, hogy annak hozzávetőlegesen mekkora lesz az energiafelhasználása. Az eladó az energiatanúsítvány adatai alapján az ingatlan árát módosíthatja, hiszen egy energetikailag jobb ingatlan értékesebb.