logo

Energiatanúsítványok energetikai besorolása

Hétvégén is hívható: +36 30 536 7191 vagy megrendelhető online: Megrendelés online

Energiatanúsítványokkal kapcsolatos kategóriák, számítási módszerek, pótlap igénylése

Kézhez kapott egy tanúsítványt és szüksége van egy rövid összefoglalóra, hogy vajon mit is jelent a besorolás ami a számításon szerepel?

Nem szükséges tovább keresnie, ugyanis az alábbiakban összefoglalom milyen energetikai kategóriák vannak és azokat jellemzően milyen ingatlanok kapják.

Tartalomjegyzék:

Energiatanúsítványra vonatkozó jogszabályváltozások és energetikai besorolások 2023. nov. 1-től

Új besorolás:

2023. november 1-től lényeges változások következtek be az energetikai számítások és tanúsítványok készítésével kapcsolatosan. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet helyét a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet vette át, továbbá az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet újonnan hatályba lépett rendelkezései miatt a viszonyítási alap (követelményérték) megváltozott, amely az eddig megszokott skála átírását eredményezte.

Mindezek következménye, hogy minden 2023. november 1. előtt készült tanúsítvány, jogszabályváltozás miatt 2023. december 31-én érvényét veszti.

A 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet ugyanis előírja, hogy ha a tanúsítvány hatálya alatt a Rend.-ben meghatározott követelményérték vagy a kategóriába sorolási módszertan megváltozik, a változás előtt kiállított tanúsítvány még a változást követő 60. napig használható fel ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén, mely időponton túl e célból új tanúsítványt kell készíteni.

A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője (Ep) és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az épület vagy önálló rendeltetési egység besorolásának betűjele és minőségi osztályának szöveges jellemzése az alábbiak szerint változott meg:

Energetikai besorolások 2023. október 31-ig (régi skála)
Besorolás A követelmény százalékában [%] Minőségi osztály szöveges jellemzése
AA++ <40 Minimális energiaigényű
AA+ 40-60 Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AA 61-80 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BB 81-100 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
CC 101-130 Korszerű
DD 131-160 Korszerűt megközelítő
EE 161-200 Átlagosnál jobb
FF 201-250 Átlagos
GG 251-310 Átlagost megközelítő
HH 311-400 Gyenge
II 401-500 Rossz
JJ >500 Kiemelkedően rossz

nyil lefele
Energetikai besorolások 2023. november 1-től (új skála)
Energetikai besorolás betűjele A követelmény százalékában [%]
A+++2023 <0
A++2023 1-50
A+2023 51-90
A2023 91-100
B2023 101-130
C2023 131-160
D2023 161-200
E2023 201-250
F2023 251-310
G2023 311-390
H2023 391-500
I2023 >500

Az új skálán látható, hogy a besorolások betűjeleinek megduplázását elhagyták (visszatértek a 2016. január 1. előtti jelöléshez) valamint a minőségi osztály szöveges jellemzését is mellőzték.

A skálát kiegészítették egy új A+++ kategóriával, valamint megszűnt a "JJ" besorolás.

Eltörlésre került a "BB" kategóriához szükséges minimálisan felhasználandó megújuló energia követelménye, továbbá az "AA" vagy jobb kategóriához szükséges részletes számítási módszer vagy dinamikus szimuláció alakalmazásának kötelezettsége.

Fontos változás továbbá, hogy a fenti skálán besorolásra kerül 2023. november 1-től az ingatlan szén-dioxid kibocsátása alapján is.

Az energetikai szabályozás 2023. november 1. utáni változásairól részletesebben ide kattintva olvashat.

Az alábbi diagramm megmutatja, hogy 2020-ban a különböző rendeltetésű ingatlanok energetikai besorolása hogyan alakult a 2023. november 1. előtti skála szerint. A statisztikából kiderül, hogy a vizsgált évben összesen 157754 db tanúsítvány került feltöltésre az Országos Építésügyi Nyilvántartásba. energiatanúsítványok besorolásának országos eloszlása Forrás: e-epites.hu.

Tekintettel arra, hogy önálló épületre (nagy lehűlő felület) és a benne lévő önálló rendeltetési egységre (kisebb lehűlő felület) is ugyanazon követelmény vonatkozik Az alábbi besorolások tájékoztató jellegűek, nem kizárólag a hőszigetelés, a nyílászárók minőségétől és épületgépészeti rendszertől függenek. Tehát a besorolás nagyban függ attól is, hogy az ingatlan hasznos alapterületéhez mekkora fűtetlen térrel érinkező felület tartozik.


"I2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: "JJ" - Kiemelkedően rossz):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 500%, vagy annál magasabb: jellemzően hőszigetelés nélküli, régi nem megfelelő minőségű, esetleg vetemedett fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott és 3,5 m-nél nagyobb belmagasságú ingatlanok, elektromos fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel. Önálló rendeltetési egység esetén energetikailag kevésbé vedett szélső és legfelső/legalsó szinten elhelyezkedő ingatlanok. Építési idő: 1920 előtt.

"H2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: "II" - Rossz):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 391-500% között van: jellemzően hőszigetelés nélküli 3,0 m-nél nagyobb belmagasságú, régi nem megfelelő minőségű fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok, földgáz alapú korszerűtlen hőleadóval rendelkező fűtési rendszerrel és elektromos használati melegvíz előállítással. Önálló rendeltetési egység esetén szélső és legfelső/legalsó szinten elhelyezkedő ingatlanok. Építési idő: 1920 előtt.

"G2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: "HH" - Gyenge):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 311-390% között van: jellemzően hőszigetelés nélküli 3,0 m-nél nagyobb belmagasságú, régi nem megfelelő minőségű fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok, földgáz alapú elavult hőleadóval rendelkező fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel. Önálló rendeltetési egység esetén szélső vagy legfelső/legalsó szinten elhelyezkedő ingatlanok. Építési idő: 1920 előtt.

"F2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: "GG" - Átlagost megközelítő):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 251-310% között van: jellemzően hőszigetelés nélküli 3,0 m-nél nagyobb belmagasságú, régi fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok, energetikailag védettebb helyen (több oldalról fűtött térrel érintkező középső, esetleg 1 oldalról védtelen ingatlan) földgáz alapú elavult hőleadóval rendelkező fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel. Építési idő: 1920-as 1950-es évek.

"E2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: "FF" - Átlagos):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 201-250% között van: jellemzően hőszigetelés nélküli átlagos 2,70 m, vagy alacsonyabb belmagasságú, régi fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok hagyományos közepes hatásfokú földgáz alapú hőleadóval rendelkező fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel. Önálló rendeltetési egység esetén az ingatlan energetikailag védett helyen (pl.: középső lakás). Építési idő: 1960-as 1980-as évek.

"D2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: "EE" - Átlagosnál jobb):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 161-200% között van: részlegesen, és/vagy nem megfelelő vastagságú hőszigeteléssel ellátott átlagos 2,70 m, vagy alacsonyabb belmagasságú, korszerűsített fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok közepes hatásfokú hagyományos, földgáz alapú hőleadóval ellátott fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel. Önálló rendeltetési egység esetén az ingatlan energetikailag védett helyen (pl.: középső lakás). Építési idő: 1990-es évek.

"C2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: "DD" - Korszerűt megközelítő):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 131-160% között van: nem megfelelő vastagságú teljes hőszigeteléssel ellátott, 2,70 m, vagy alacsonyabb átlagos belmagasságú, korszerű nyílászárókkal rendelkező ingatlanok jó hatásfokú hagyományos földgáz alapú fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel. Építési idő: 2000-es évek.

"B2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: "CC" - Korszerű):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 101-130% között van: megfelelő vastagságú teljes hőszigeteléssel ellátott, átlagos 2,70 m, vagy alacsonyabb belmagasságú, korszerű nyílászárókkal rendelkező ingatlanok korszerű, kiváló hatásfokú földgáz alapú fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel (pl.: kondenzációs gázkazán). A megújuló energiát nem hasznosító újonnan megépült ingatlanok jellemző besorolása.

"A2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: „BB” - Közel nulla energiaigényű energetikai besorolási osztály):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 81-100% között van, tehát megegyezik a követelménnyel, vagy kisebb annál. Az újonnan megépült ingatlanok jellemző besorolása.

A 2023. november 1-től hatályon kívül helyezett 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben volt adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeltetési egységre (pl.: lakás), ha az épület energiaigénye a számított energiaveszteségéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból volt biztosítva, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított.

2023. november 1-től kérelmezett építési eljárásokra, a megújuló energiára vonatkozó 25%-os kötelezettséget az új 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet nem írja elő, így egy épület enélkül is elérheti a kőzel nulla energiaigényű besorolást.
Ebben az esetben az épületnek a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet 1. melléklet (épületszerkezetek hőátbocsátási tényezői, épülettechnikai rendszerek követelményei) és 2. melléklet (fajlagos hővesztéség tényező, összesített energetikai jellemző követelményei) követelményeinek kell megfelelnie. A követelményekről bővebben ide kattintva olvashat.

A fajlagos hővesztéség tényezőről és a hőátbocsátási tényezőről a hivatkozásokra kattintva olvashat bővebben.

Új épület létesítése során 2023. november 1-től, az épületeknek meg kell felelnie a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendeletben előírt közel nulla energiaigényű követelménynek.

A 2023. október 31-éig bejelentett, kérelmezett vagy engedélyezett építési tevékenységek esetén még az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2023. október 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint, ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az új épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű ("BB" kategória), és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, a "BB" kategória követelményeinek 2024. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni. Ezen rendelkezés tehát csak a 2023. október 31-ig kérelmezett építési eljárásokra vonatkozik.

Építésügyi szankciók nem megfelelés esetén:

Új épület megvalósulása esetén az illetékes építésfelügyeleti hatóság a használatbavétel megadását megtagadhatja és az építmény, építményrész használatát megtilthatja, ha - a fent felsorolt kivételekkel - a közel nulla energiaigényű épület követelményeknek való megfelelést építtető energetikai számítás elkészíttetésével nem igazolja.


"A+2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: „AA” - Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb besorolás feltételei):

Az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 51-90% között van és az épület megfelel a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet 1. melléklet (épületszerkezetek hőátbocsátási tényezői, épülettechnikai rendszerek követelményei) és 2. melléklet (fajlagos hővesztéség tényező, összesített energetikai jellemző követelményei) követelményeinek.


"A++2023" és "A+++2023" energetikai besorolási osztály (2023. nov. 1. előtt: "AA+" - A kiemelkedően nagy energiahatékonyságú és a "AA++" minimális energiaigényű kategória):

A vonatkozó jogszabályok szerint az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 1-50% között van. Az újonnan megépült ingatlanok besorolása, amellyek jellemzően megújuló energiát is hasznosítanak.

---illetve---

a minimális energiaigényű "AA++" az ingatlan energiavesztesége a követelményhez viszonyítva 0%, vagy annál alacsonyabb (tehát több energiát termel, mint amennyit a helyigégek kondicionálásához és használati melegvíz előállításához elfogyaszt), valamint az épület megfelel a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet 1. melléklet (épületszerkezetek hőátbocsátási tényezői, épülettechnikai rendszerek követelményei) és 2. melléklet (fajlagos hővesztéség tényező, összesített energetikai jellemző követelményei) követelményeinek. Az újonnan megépült ingatlanok besorolása, amellyek jellemzően megújuló energiát is hasznosítanak.


Részletes számítási módszer:

A a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendeletben meghatározottak szerint, a tanúsítvány számításakor a tanúsító választhat, hogy az egyes számítási lépésekben a részletes vagy az egyszerűsített módszert választja. A részletes és az egyszerűsített számítási módszerek egyes lépései felváltva, vegyesen is alkalmazhatók.

2018. szeptemberében kiadott Kamarai figyelemfelhívás alapján részletes számításnak minősül (tehát az alábbi lépésekben kell részletesen számolni):

  • A hőhidak számítása hőhídkatalógussal, az MSZ EN ISO 10211 szabvány szerint, esetleg csomóponti modellezéssel történik.
  • Az esetleges indirekt szoláris nyereségek (csatlakozó üvegház, energiagyűjtő fal) az MSZ EN ISO 13790 szabvány szerint, vagy egyéb részletes módszerrel kerülnek meghatározásra.
  • A talaj felé irányuló veszteségek számítása az EN 13370 szabvánnyal vagy egyéb részletmódszerrel történik.
  • A hőtermelők teljesítménytényezőjének figyelembevétele nem a TNM rendelet egyszerűsített módszere szerint, hanem minősítési iratok (katalógus, gázkazán címke, független tanúsító szervezet) alapján történik.

Egyszerűsített számítási módszer:

  • A szükséges adatok - különböző katalógusok, szabványok helyett - a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet 1. és 2. függelékében található táblázatokból olvashatóak le (hőhidak, talaj felé irányuló veszteségek, hőtermelők teljesítménytényezői, elosztási, tárolási veszteségek, egyensúlyi hőmérsékletkülönbség).
  • A direkt (napsugárzás) és indirekt (pl.: energiagyűjtő falak, télikert) szoláris nyereségek számítása teljesen elhagyható, illetve "körben észak" tájolás figyelembevételével számítható. Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a benapozás ellenőrzése is elhagyható.
  • Ha az épület egyes határoló felületei vagy szerkezetei nem a külső környezettel, hanem attól eltérő hőmérsékletű fűtetlen vagy fűtött terekkel érintkeznek (raktár, pince, szomszédos épület), akkor ezen felületek U hőátbocsátási tényezői pincefödémek esetében 0,5, padlásfödémek esetében 0,9 szorzószám értékkel vehető figyelembe (részletes számítás esetén szabvány szerinti helyiség hőmérsékletekkel kell számolni).
Összességében elmondható, hogy részletes számítás esetén egy pontosabb, a valósághoz jobban közelítő számítás készül, amely időigényesebb és egyben költségesebb. Egyszerűsített számítás esetén a biztonság javára "tévedünk", tehát magasabb lesz az ingatlan számított vesztesége mint részletes számítás esetén.