Energiatanúsítványokkal kapcsolatos hírek

ENERGIATANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2016

Új besorolás:

2016. január 1-től gyökeres változások következtek be az energetikai számítások készítésével kapcsolatosan. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet újonnan hatályba lépett rendelkezései miatt a viszonyítási alap (követelményérték) szigorodott, amely az eddig megszokott skála megváltozását eredményezte:

energetikai tanúsítvány régi skála

nyil lefele

energetikai tanúsítvány logo új skála

Az új skálán látható, hogy a besorolások betűjeleit megduplázták, egy részét átnevezték, valamint kiegészítették a skálát 2 db új AA++ (minimális energiaigényű) és JJ (kiemelkedően rossz) kategóriával. A betűjelek megduplázására azért volt szükség, hogy megkülönböztethető legyen a régi követelményérték szerinti betűjel, a szigorított követelményértékkel számított tanúsítvány betűjeltől.

A 2016. január 1-je előtt kiállított tanúsítványok pótlappal történő ellátása:

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint 2016. március 1-jéig az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője az OÉNY-ben 2016. január 1-je előtt kiállított tanúsítványoknak számítógépes algoritmusok segítségével a 2016. január 1-jén hatályba lépő követelményszintnek megfelelő új energetikai minőség szerinti besorolást (a továbbiakban: új besorolást) ad. Az új besorolásról az OÉNY összefoglaló pótlapot állít ki, ami a 2016. január 1-je előtt készült összefoglaló lappal és alátámasztó munkarésszel együtt 10 évig hatályos.

2016. március 1-je után az épület vagy önálló rendeltetési egység tulajdonosa vagy a korábbi tanúsítvány megrendelője elektronikus formában, díjmentesen igényelheti az új besorolást tartalmazó összefoglaló pótlapot az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.

A tanúsítvánnyal rendelkező 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épület, valamint a 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetében, a kifüggesztett tanúsítvány összefoglaló lapját 2016. július 1-jéig ki kell cserélni az új besorolással ellátott összefoglaló pótlapra.

A 2016. január 1. előtt a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet szerint kötött támogatási szerződések teljesítésének igazolásához a szerződéskötés időpontjában hatályban lévő szabályok szerint elkészített tanúsítványt is be lehet nyújtani.

A tanúsítványt bérbeadáshoz is kötelező elkészíttetni:

  1. Az önálló rendeltetési egység bérbeadása esetén a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződéshez kell tanúsítványt kiállítani. 2016. Január 1-től tehát hatályba lép a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet azon pontja, mely szerint a bérbeadás esetén is kötelező energiatanúsítványt készíttetni a fenti rendeltben meghatározott épületekre, önálló rendeltetési egységekre vonatkozóan.

A tanúsítvány számítási módjának kibővülése:

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint a teljes egész épületre is el lehet végezni a tanúsítást megelőző 3 év energiafogyasztás-mérése, számlái alapján, a következő feltételek teljesülése mellett:

- lakóépület esetén, ha legalább 6 lakással rendelkezik az épület, lakóépülettől eltérő rendeltetésű épület esetén, ha legalább 500 m2-es hasznos alapterületű,

- ha az épület összesített energetikai jellemzője legalább 130 kWh/m2a,

- ha a tanúsítást megelőző 3 év energiafogyasztásában a legkisebb és a legnagyobb fogyasztású év fogyasztásában 30%-nál nagyobb eltérés nem volt,

- ha az épületben a belső légállapot szabályozására és a használati meleg víz előállítására csak olyan energiát használtak fel, amit az elmúlt 3 évben hiteles mérőegységgel mértek, és

- ha a tanúsítást megelőző 3 évben az épületet rendeltetésszerűen használták és rendeltetésváltás nem volt.

Fontos, hogy ez csak TELJES épületre vonatkozik, önálló rendeltetési egység (pl.: lakás) tanúsítását továbbra sem lehet számlák alapján elkészíttetni.

Építéshatósági jogszabályváltozások és épületenergetika:

Fontos megemlíteni, hogy idén januártól új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről továbbra is az építtető gondoskodik, azonban annak már a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően rendelkezésre kell állnia az OÉNY-ben. Fentiek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben is rögzítésre kerültek.

Új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén - hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban álló épület esetén 2018. december 31-e után - az épületnek meg kell felelnie a közel nulla energiaigényű követelményének.

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a használatbavétel megadását megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha a fenti követelményeknek való megfelelést építtető energetikai számítás elkészíttetésével nem igazolja.

Közel nulla energiaigényű épület avagy a "BB" vagy annál jobb besorolás követelménye:

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeltetési egységre, ha az általános esetnél szigorúbb lehűlő felület és fűtött térfogat arány követelményének való megfelelés mellett az épület energiaigényét, az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból biztosított, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított. Ebből az következik, hogy azon épületek, vagy önálló rendeltetési egységek esetében, amelyekben például nincs megújuló energiafelhasználás, a maximálisan elérhető besorolás "CC" (korszerű) vagy rosszabb kategória lehet. A "BB" kategóriánál jobb besoroláshoz további kritériumoknak is meg kell felelni.

 

Kapcsolat:

Tudlik Tamás

építészmérnök, energetikai tanúsító

Mobil: 06 30 536 7191
E-mail: tudliktamas[kukac]gmail.com